help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/2016
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2016
Editie:2
Pagina:87528
Advies van de Raad van State 60184
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016

Art. 4, 5, 6, 7, 2° et 3°, 10, 1°, 12, 6°, 15, 16, 1°, 17, 3° et 4°, 18, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, 19, 21 et 26: 30/12/2016 ("le 10e jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge")
Art. 29: 01/01/2017

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...