help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 17 november 2016 tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 17/11/2016
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/11/2016
Edition:2
Page:79115
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/11/2016

Période de vigueur du 01/11/2016 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.