help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel van 19 oktober 2015 tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg, gesloten te Brussel op 24 juni 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/2015
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/2016
Editie:2
Pagina:64281
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: de datum is niet vermeld maar de dag van ondertekening kan beschouwd worden als de eerste mogelijke datum van uitwerking van het wilsakkoord.

Periode van geldigheid van 19/10/2015 tot 04/11/2018