help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 1 juni 2016 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan ambtenaren van het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2016
Pagina:42610
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2016

Periode van geldigheid van 01/06/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.