help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht van 23 juni 2016 tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2016
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2016
Pagina:37988
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016 ("vanaf aanslagjaar 2017")

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...