help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/07/2006
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/10/2006
Page:54968
Avis du Conseil d'Etat 40280
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/07/2006

Overgangsbepalingen: art. 22bis (ingevoegd bij BVR 29/05/2015, art. 2, en vervangen bij BVR 10/11/2017, art. 1)

Buitenwerkingtreding: houdt op van kracht te zijn op 31/12/2015. Deze datum werd uitgesteld tot 31/12/2017 door art. 1 van het BVR 29/05/2015.

Période de vigueur du 01/07/2006 au 31/12/2017