help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 juni 1987 tot uitvoering, voor 1987, van artikel 17ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1987
Pagina:10012
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987

TT 1987

Periode van geldigheid van 01/01/1987 tot ...