help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot bepaling van de categorieën van personen die geen zeelieden zijn in toepassing van artikel 28/1 van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2016
Editie:2
Pagina:17555
Advies van de Raad van State 58465
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/03/2016 tot ...