help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2015
Editie:1
Pagina:76394
Advies van de Raad van State 58152
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016
Art. 22: 01/01/2017

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...