help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/10/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2015
Editie:2
Pagina:71008
Advies van de Raad van State 58123
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017 (uiterste datum: "De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.")

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...