help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 25 september 2015 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters in het jaar 2015


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 25/09/2015
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/11/2015
Edition:2
Page:67843
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: jaar 2015 (periode afgeleid uit de artikelen 1 tot 3)

TT

Période de vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015