help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/2015
Editie:2
Pagina:5237
Advies van de Raad van State 51131
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 14, 1°: 01/04/2012
Art. 18, 19 et 21: te bepalen door de Koning. Deze artikelen bevatten immers enkel bepalingen die de opheffing van het mondelinge examen betreffen (zie art. 37).
Art. 22, 3°: te bepalen door de Koning. Deze bepalingen betreffen immers enkel de opheffing de opheffing van het mondelinge examen betreffen (zie art. 37 zoals gewijzigd door art. 39 van het KB 08/01/2013 en de rechtzetting 07/02/2013).
Art. 23, 1°, en 4°: te bepalen door de Koning. Deze bepalingen betreffen immers enkel de opheffing van het mondelinge examen betreffen (zie art. 37).
Art. 23, 2° (en niet art. 25 zoals ten onrechte vermeld door art. 37 van dit besluit, zoals dit artikel oorspronkelijk was vermeld): te bepalen door de Koning. Deze bepaling betreft immers enkel de opheffing van het mondelinge examen (art. 37, zoals gewijzigd door art. 39 van het KB 08/01/2013).
Art. 30, 1° (en niet art. 26 zoals onrecht vermeld door art. 37 van dit besluit, zoals dit artikel oorspronkelijk was vermeld): te bepalen door de Koning. Deze bepaling betreft immers enkel de opheffing van het mondelinge examen (art. 37, zoals gewijzigd door art. 39 van het KB 08/01/2013).


Periode van geldigheid van 01/04/2012 tot ...