help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2015-2016 en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de vervolmakings- en opleidingsraad van de Koninklijke Militaire School


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/2015
Pagina:57390
Advies van de Raad van State 57705
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 5: 17/08/2015 voor de vervanging van bijlage A; 31/08/2015 voor de vervanging van bijlage B

Periode van geldigheid van 17/08/2015 tot ...