help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1983 tot wijziging van de Nederlandse tekst van het koninklijk besluit van 3 oktober 1980, tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de personeelsleden van de samenwerking met de ontwikkelingslanden, houders van het diploma van architect of industrieel ingenieur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1983
Pagina:5694
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978