help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 oktober 1990 tot vaststelling van bepaalde modaliteiten betreffende het opstellen van de koptabel van de begroting van de Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn voor wat betreft het in aanmerking nemen van de twijfelachtige schuldbrieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1990
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/01/1991
Pagina:67
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking