help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2015
Pagina:46058
  • 23/07/2015 (Rechtzetting)
    Art. 30 (Franse vertaling van dit artikel)
Advies van de Raad van State 57409
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/07/2015 ("vanaf de tiende dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad")
Art. 2 tot 10: 01/01/2015
Art. 11 tot 19: 01/05/2015
Art. 22: 30/06/2015
Art. 24, 25 tot 32 en 38 tot 41: 01/07/2015
Art. 42 en 52 tot 55: 01/01/2015
Art. 57: 01/08/2014
Art. 59: 01/01/2015

Overgangsbepalingen: art. 51

Periode van geldigheid van 01/08/2014 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 36 in verband met de opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 'houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten': niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen wegens zijn individuele draagwijdte.

2) Art. 21, tweede zin, 34, 39, 40, 42 en 60: autonome bepalingen