help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap van 18 mei 2015 tot subdelegatie van bevoegdheden aan de afdelingshoofden, de hoofden van de provinciale afdelingen en specifieke diensthoofden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/05/2015
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/06/2015
Page:34129
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/03/2015

Période de vigueur du 01/03/2015 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.