help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de civiele veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/2015
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/2015
Pagina:31501
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op de maand in de loop waarvan hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot ...