help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/2015
Editie:2
Pagina:16571
Advies van de Raad van State 56945
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015

Overgangsbepaling: art. 3

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...