help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 november 1978 betreffende de toekenningsvoorwaarden en de betalingswijze van de aan bepaalde rechthebbenden op een pensioen ten laste van de werknemerspensioenregeling toegekende verwarmingstoelage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/1978
Pagina:14922
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979

Periode van geldigheid van 01/01/1979 tot ...