help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 houdende intrekking van de geschorste delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013 en houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 28/11/2014
Editie:2
Pagina:93004
  • 03/01/2018 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 24/04/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 16/03/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
    Drie vermeldingen
  • 13/03/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 12/03/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 56541
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: veertien dagen na de bekendmaking (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.8)

Art. 1: uitwerking: datum van de gedeeltelijk ingetrokken akte: 30/04/2013

Periode van geldigheid van 30/04/2013 tot ...