help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 13 augustus 2014 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Departement Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2014
Pagina:82885
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2014

Art. 5 en 11: 01/07/2014

Opheffing van de bepalingen betreffende de entiteit e-governement en ICT-beheer: 28/07/2014

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.