help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/2014
Pagina:79205
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 09/07/2019 (Duitse vertaling)
    Art. 14 à 17 et 19
Advies van de Raad van State 56614
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 2: vanaf aanslagjaar 2015
Art. 3: vanaf aanslagjaar 2014
Art. 4: vanaf aanslagjaar 2015
Art. 5: vanaf aanslagjaar 2016
Art. 6: vanaf aanslagjaar 2017
Art. 7: vanaf aanslagjaar 2013
Art. 8 tot 16: vanaf aanslagjaar 2015
Art. 17: vanaf aanslagjaar 2013
Art. 18: vanaf aanslagjaar 2015