help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/2014
Pagina:63923
Advies van de Raad van State 55679
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/09/2014 (" op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 17 in zoverre dit artikel de paragraaf 4 van het artikel 4 van het BBHR 15/03/1990 vervangt door een bepaling die enkel een tweede streepje bevat: 01/07/2014

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...