help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juni 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde uitgaven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2014
Editie:2
Pagina:52941
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 56492
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 2: van toepassing vanaf aanslagjaar 2013
Art. 3 tot 6: van toepassing vanaf aanslagjaar 2015
Art. 7: dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 7