help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2014
Pagina:44249
Advies van de Raad van State 55179
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 8: "op de dag van de inwerkingtreding van de wet houdende overdracht van de bevoegdheden inzake distributietarieven door de federale wet, behoudens afwijking door de Regering"
Art. 15: 05/06/2014 (deze datum wordt door het artikel 36bis, tweede lid, van de OBHG 19/07/2001 vermeld, zoals deze bepaling in deze ordonnantie wordt ingevoegd door het artikel 21 van de voorliggende ordonnantie)
Art.19, 3° en 4°: "op de dag van de inwerkingtreding van de wet houdende overdracht van de bevoegdheden inzake distributietarieven door de federale wet, behoudens afwijking door de Regering" (deze datum wordt door het artikel 36bis, eerste lid, van de OBHG 19/07/2001 vermeld, zoals deze bepaling in deze ordonnantie wordt ingevoegd door het artikel 21 van de voorliggende ordonnantie)
Art. 26: "op de dag van de inwerkingtreding van de wet houdende overdracht van de bevoegdheden inzake distributietarieven door de federale wet, behoudens afwijking door de Regering" (deze datum wordt door het artikel 27bis, eerste lid, van de OBHG 01/04/2004 vermeld, zoals deze bepaling in deze ordonnantie wordt ingevoegd door het artikel 31 van de voorliggende ordonnantie)
Art. 30: 05/06/2014 (deze datum wordt door het artikel 27bis, tweede lid, van de OBHG 01/04/2004 vermeld, zoals deze bepaling in deze ordonnantie wordt ingevoegd door het artikel 31 van de voorliggende ordonnantie)


Periode van geldigheid van 05/06/2014 tot ...