help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/1993
Pagina:25578
Advies van de Raad van State 22598
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 3 tot 9 : 29/11/1994 (KB 09/11/1994) voor de overheidsdiensten die ontbonden worden

Art. 3 tot 9 : van zodra zij over een nieuwe personeelsformatie beschikken (R 09/11/1994) voor de diensten bedoeld in artikel 1

Art. 4, § 3 tot 9: 08/10/1994 (KB 30/09/1994) voor de toekenningvan de betrekking van inspecteur-generaal of vaén de bestuursdirecteur

Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/11/1993 tot ...