help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/2014
Pagina:43848
  • 21/05/2015 (Duitse vertaling)
    art. 1 tot 29, 51, 53, 54 en 56
Advies van de Raad van State 55033 + 54986
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2, 3 en 12: 02/02/2008
Art. 28 en 29: te bepalen door de Koning : volledig uitgevoerd: 01/07/2014 (KB 27/05/2014)
Art. 33: 02/02/2008
Art. 41: oorspronkelijk bepaald op 10/06/2014 en vervroegd op 10/01/2005 door artikel 140 vande W 04/05/2016
Art. 42: oorspronkelijk bepaald op 01/10/2002 en uitgesteld tot 10/06/2014 door artikel 140 van de W 04/05/2016

Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot ...