help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/2014
Editie:2
Pagina:39464
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2009
Art. 5: 01/12/2008
Art. 7, 1°: 01/12/2004
Art. 7, 3°: 04/02/2013
Art. 8, 2°: 01/09/2008

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot ...