help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2014
Editie:1
Pagina:32340
Advies van de Raad van State 54461
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 11, 1°, 13, 1°, 14, 1°, 17, 1°, 20, 1°, 24, 1° : te bepalen door de Regering
Art. 31: 15/05/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 32 en 34: 01/01/2014
Art. 40, en 42, 2°: 15/05/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 51, voor wat betreft de bevoegdheid van de provincieraad om te beslissen over aanvragen tot planologisch attest: 17/10/2014 (BVR 06/06/2014)
Art. 55, 1°: 15/05/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 80: : 31/05/2013 (de datum van de akte houdende de invoeging van de ingetrokken bepaling)
Art. 83: 01/09/2009
Art. 84: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 85: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 86: 23/12/2011 (de datum van de akte houdende de invoeging van de ingetrokken bepaling)
Art. 87: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 88: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 89, 2°: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 90: 23/12/2011 (de datum van de akte houdende de invoeging van de ingetrokken bepaling)
Art. 91: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 94: 23/12/2011 (de datum van de akte houdende de invoeging van de ingetrokken bepaling)
Art. 96: 09/07/2010 (de datum van de akte houdende de invoeging van de ingetrokken bepaling)
Art. 97: 27/03/2009 (de datum van de akte houdende de ingetrokken bepaling)
Art. 99: 18/10/2010 (de datum van de inwerkingtreding van de ingetrokken bepaling)

Temporeel toepassingsgebied: art. 108 en art. 110 tot 116

Overgangsbepalingen: art. 109 en 117

Periode van geldigheid van 27/03/2009 tot ...