help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2014
Editie:2
Pagina:31831
Advies van de Raad van State 54582
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 5, 2°: treedt in werking bij de volgende vervanging van een derde van de leden van het College, zoals bepaald in artikel 7, paragraaf 3, van koninklijk besluit van 5 maart 2007

Periode van geldigheid van 11/04/2014 tot ...