help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingvergoedingen bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/2014
Editie:1
Pagina:28409
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
 • 20/03/2015 (Duitse vertaling)
 • 18/04/2014 (Rechtzetting)
  1) Opschrift
  2) Art. 3 (Nederlandse tekst)
 • 17/04/2014 (Rechtzetting)
  1) Opschrift
  2) Verslag aan de Koning
Advies van de Raad van State 55360
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: Het besluit "is van toepassing op iedere vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, te rekenen van die datum, en die geen bijkomende vordering vormt bij een vóór die datum ingediend beroep tot nietigverklaring, alsook op elke aanvraag, moeilijkheid en elk beroep, bedoeld in de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16, 1° tot 8°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingediend te rekenen van die datum, en op de gelijktijdig dan wel later ingediende bijkomende vorderingen." (art. 9)

Periode van geldigheid van 02/04/2014 tot ...