help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2013
Editie:2
Pagina:96867
Advies van de Raad van State 53419
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015

Overgangsbepalingen: art. 17

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...