help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2013
Editie:2
Pagina:95412
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 54369
Inwerkingtreding / Uitwerking Aanvankelijk: 01/11/2013 maar naar aanleiding van de wijzigingen bij KB 30/07/2018 (zie nieuw art. 27 ingevoegd bij KB 30/07/2018, art. 3):
- Art. 1 to 8 (hoofdstuk 1): 01/11/2013
- Art. 9 tot 27 (hoofdstukken 2 en 3): 01/07/2018

Overgangsbepalingen: art. 26

Periode van geldigheid van 01/11/2013 tot ...