help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2013 tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/2013
Editie:2
Pagina:66774
Advies van de Raad van State 53229
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking: 30/09/2013
Art. 4, 5 en 10: 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...