help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Citeertitel: "ITS-kaderwet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/08/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2013
Pagina:66587
Advies van de Raad van State 53290 + 52783
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/02/2012
Art. 7 en 9 tot 11: 04/10/2013 (vijftien dagen na haar publicatie")

Periode van geldigheid van 27/02/2012 tot ...
Opmerkingen Uitvoering van deze wet: deze bepaalt in zijn artikel 14 dat "De besluiten genomen in uitvoering van de artikelen 5 en 6 kunnen retroactief in werking treden, maar nooit vóór de inwerkingtreding van deze wet".