help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/2013
Editie:2
Pagina:55095
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 53551
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 6, 35, 36, 38, 3° en 48: 01/01/2014
Art. 47: 01/01/2013
Art. 49: 01/01/2015

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...