help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 19 juli 2013 - Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van cofinanciering van bodemsanering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/08/2013
Pagina:52493
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2013

Periode van geldigheid van 01/09/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.