help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 13. Dezember 2012 zur zweiten Anpassung des Dekrets vom 8. Dezember 2011 zur Festlegung des Haushaltsplans der Einnahmen und des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Deutschsprachigen Gemeinschaft Für das Haushaltsjahr 2012

Decreet van 13 december 2012 houdende de tweede wijziging van het decreet van 8 december 2011 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2012
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/2013
Pagina:13714
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: 01/01/2012 - 31/12/2012 (begrotingsjaar 2012)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2012