help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd (van de afdeling Regionale Dienstverlening van het Agentschap voor Facilitair Management) van 1 januari 2013 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake de algemene werking van de afdeling Regionale Dienstverlening


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/01/2013
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/02/2013
Edition:2
Page:8929
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2013

Période de vigueur du 01/01/2013 au 07/07/2013
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden tussen haakjes werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.