help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Beheer van het agentschap Onroerend Erfgoed van 12 december 2012 tot subdelegatie van een aantal specifieke bevoegdheden aan de provinciale directeurs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2013
Pagina:3241
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/01/2013 (Dit besluit is van toepassing vanaf 16 november 2012. Het treedt in werking op de dag volgend op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.)

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 25/01/2013 tot 18/03/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.