help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2012
Editie:2
Pagina:87104
Advies van de Raad van State 51187
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering: 01/07/2016, volledig uitgevoerd (art. 32, BVR 10/06/2016, BS 28/06/2016)
Art. 3 en 4: 22/12/2012 ("op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 22/12/2012 tot ...