help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief PLP 49 van 27 november 2012 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2012
Nummer: PLP49
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2012
Editie:2
Pagina:78922
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2013
Opmerkingen Texte français: publié au MB à partir de la page 78963 (version pdf: 42/81)