help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 juni 2009 houdende de vastlegging van de toelage per prestatie voor de keuring of begeleiding van getalenteerde sporters inzake medisch verantwoorde sportbeoefening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2009
Editie:1
Pagina:44233
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2014