help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 24 september 2012 - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (artikelen 5 en 6: ORTHODONTISCHE BEHANDELINGEN - interpretatieregel 01; CONSERVERENDE VERZORGING - interpretatieregel 04; RADIOGRAFIEËN - interpretatieregel 01)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2012
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2012
Editie:1
Pagina:66652
  • 12/02/2013 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 04/02/2013 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking De interpretatieregel 01, zoals vermeld in 1°, heeft uitwerking vanaf 1 mei 2009.
De interpretatieregel 04, zoals vermeld in 2°, heeft uitwerking vanaf 1 juni 2007.
De interpretatieregel 01, zoals vermeld in 3°, heeft uitwerking vanaf 1 mei 2009. Deze oorspronkelijke datum is tot 1 maart 2011 uitgesteld (IRIZIV 22/04/2013).

Periode van geldigheid van 01/06/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.