help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1990
Pagina:14707
  • 11/06/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 02/07/2013
Advies van de Raad van State 19691 + 19886
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/07/1990 tot ...