help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

[Codex over het welzijn op het werk - Titel III (Arbeidsplaatsen), Hoofdstuk I (Basiseisen)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/2012
Editie:2
Pagina:66449
Advies van de Raad van State 51394
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/11/2012 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 1 tot 71 van dit besluit en zijn bijlagen vormen Hoofdstuk I van Titel III van de Codex over het welzijn op het werk.