help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2012
Pagina:57987
Advies van de Raad van State 51552
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/09/2012 ("de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 20/09/2012 tot ...