help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 41824 van 29 januari 1993

"Vernietigd worden:
1. het koninklijk besluit van 6 februari 1989 tot inning van een bijdrage op de verzekeringspremies inzake hospitalisatie,
2. het ministerieel besluit van 6 maart 1989 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 6 februari 1989 tot inning van een bijdrage op de verzekeringspremies inzake hospitalisatie."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/1993
Nummer: 41824
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/04/1993
Pagina:8570
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: zie analyse

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot ...