help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het waarnemend afdelingshoofd van 1 april 2012 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van de afdeling Interne Ondersteuning van het Agentschap voor Facilitair Management


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2012
Editie:1
Pagina:24420
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2012

Periode van geldigheid van 01/04/2012 tot 30/09/2012
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.